EnglishUkrainian

Как Вы узнали
о нас?

 От знакомых
 Google
 Yandex
 Рассылка
 Обращались раньше

 
QR Визитка

Еще раз о скрытом видеонаблюдении и микрофонах

 Главная » Еще раз о скрытом видеонаблюдении и микрофонах

Многие, наверное, уже в курсе, что днепропетровский суд приговорил двух монтажников, устанавливавших видеокамеры с пинхольными объективами (которые относятся к скрытому видеонаблюдению) и проводными микрофонами на срок 4 и 4.5 года с испытательным сроком на один год.

В принципе, ничего удивительного здесь нет, такими новостями довольно часто пестрят ленты крупнейших новостных интернет-изданий. Однако та волна возмущения и критики в адрес спецслужб, которая сейчас поднялась в сети, не совсем нам понятна и уместна.

Всем инсталляторам, монтажникам и людям, хоть как-то соприкасающимся с видеонаблюдением давно известно, что в УК Украины существует статья 359: "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации", которая предусматривает уголовную ответственность за использование и распространение устройств такого рода. Наверняка, осужденные монтажники знали об этом, и их чисто по-человечески жаль, но все же они решили пойти на риск.

Понятно, что это деньги, которые заработать сейчас очень непросто. Но посчитайте сами, разве 100-200 долларов стоят того, чтобы потом несколько лет отсиживаться в местах не столь отдаленных. Кроме того сумма, которая будет потрачена на судебные издержки, в десятки раз превысит зарплату самого профессионального монтажника.

Закон есть закон, каким бы он ни был, его рамок стоит придерживаться. Мы еще раз предупреждаем всех наших клиентов, что ни камеры скрытого видеонаблюдения, ни микрофоны для аудионаблюдения мы не реализуем и против использования подобных средств. Во избежание подобных прецедентов, а также для информирования предоставляем выдержку из уголовного кодекса Украины:

Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

1. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням воді на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб,-

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

1. Об'єктом злочину є встановлений порядок використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, який забезпечує дотримання конституційних прав людини і громадянина і законних інтересів юридичних осіб.

2. З об'єктивної сторони злочин полягає у суспільне небезпечних діях - незаконному використанні вказаних технічних засобів.

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації - це технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані, запрограмовані або пристосовані для виконання завдань з негласного отримання інформації під час здійснення оперативнорозшукової діяльності.

До таких засобів належать спеціальні технічні засоби для негласного:

а) отримання та реєстрації аудіоінформації;

б) візуального спостереження та документування;

в) прослуховування телефонних переговорів;

г) перехоплення та реєстрації інформації ,з технічних каналів зв'язку;

д) контролю поштових повідомлень і відправлень;

е) обстеження предметів і документів;

є) проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження;

ж) контролю за переміщенням транспортних Засобів та інших об'єктів;

з) отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів й зберігання, обробки та передачі.

Спірні питання щодо належності предмета до спеціальних технічних засобів вирішуються експертним шляхом.

Вироблені кустарним способом технічні засоби негласного отримання інформації не є спеціальними, і їх використання з метою негласного отримання інформації не може бути кваліфіковане за ст. 359. За певних обставин такі дії можуть кваліфікуватися за ст.ст. 111, 114, 231.

Під використанням спеціальних технічних засобів розуміється застосування їх, залежно від конкретного виду, за прямим призначенням. Використання спеціальних технічних засобів в Україні дозволяється тільки відповідним оперативним підрозділам на підставах і за умов, визначених законом. У будь-якому іншому випадку їх використання є незаконним.

Незаконна діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням і реалізацією спеціальних технічних засобів, за відповідних підстав кваліфікується за ч. 1 ст. 202.

3. Суб'єкт злочину загальний. Вчинення його службовою особою кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 359 і 364 (365, 423, 424).

4. З суб'єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Ставлення винного до істотної шкоди охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб може бути необережним.

5. Кваліфікованими видами злочину є незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинене: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) організованою групою; 4) таке, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Про поняття: повторність злочинів, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, вчинення злочину організованою групою див. коментар, відповідно, до ст. ст. 32 і 28. Істотною шкодою у ст. 359 слід вважати шкоду, яка полягає, наприклад, у порушенні конституційних прав людини на недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, на заборону втручання в особисте і сімейне життя людини, на свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, на приватну власність або у порушенні інших прав людини і громадянина, у заподіянні значної матеріальної шкоди юридичній чи фізичній особі тощо.

6. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, поєднане з порушенням таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, кваліфікується за ч. 2 ст. 163, а за наявності кваліфікуючих обставин, передбачених ч. 2 ст. 359,- за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 163 і ч. 2 ст. 359.

Конституція України (розділ II).

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. (ст. ст. 5, 6, 8, 9).

Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (у т. ч. іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та контроль за їх дотриманням Затверджена наказом Ліцензійної палати України і Служби безпеки України № 30/76 від 7 квітня 1999 р. (п. п. 2.2. З 1).